Back

Що таке політика підбору персоналу і навіщо вона потрібна?

Без сумніву, такі поняття як “набір і відбір персоналу” є досить звичними для вас. Однак інколи набір і відбір персоналу відіграють надзвичайно важливу роль для успіху компанії. Для будь-якої компанії ці два процеси можуть стати досить нелегким завданням, і тоді у пригоді стане політика набору та відбору персоналу, яка допоможе обрати потрібних кандидатів і суттєво знизить плинність кадрів. Це надзвичайно важливий документ, який висвітлює головні принципи та рекомендації щодо успішного набору та відбору персоналу.  

Що таке процес набору та відбору персоналу 

Процес набору та відбору персоналу досить складний. Він складається з декількох елементів та етапів від визначення вакансії до супроводу нових працівників у команді. Визначення процесу відбору персоналу полягає у відборі та переліку кандидатів із необхідними навичками та кваліфікацією на вакансію у компанії. Процес відбору персоналу має різні форми в різних галузях і може відрізнятися навіть у відділах в межах однієї організації.

Етапи процесу набору та відбору персоналу

Тепер, коли ви вже знаєте, що таке набір і відбір персоналу, розглянемо основні етапи цих процесів. Набір і відбір персоналу складається з 6 етапів:

Етап 1. Визначення потреб у наборі персоналу

Якщо рекрутер не знає потреби та очікування своєї компанії, то він/вона не зможе найняти достойних кандидатів. Для того, щоб підготувати опис вакансії, рекрутер повинен проаналізувати професійні вимоги, які включать знання, тверді та м’які навички та відповідний досвід. 

Етап 2. Створення посадової інструкції 

     Як тільки менеджер з персоналу визначить знання, навички та досвід, необхідні для вакансії, він/вона готує посадову інструкцію. Ефективна посадова інструкція, яка залучить якомога більше кандидатів, повинна включати наступну інформацію: найменування та опис компанії, її основні цінності, місцезнаходження компанії, назва посади, опис обов’язків, вигоди, які пропонує компанія, тверді та м’які навички, якими потрібно володіти, та особисті якості, які будуть перевагою.

Етап 3. Набір талантів 

Це ключовий етап у процесі набору та відбору персоналу. Існує два види набору персоналу: внутрішній і зовнішній. Внутрішній тип набору персоналу має значні переваги над зовнішнім у плані витрат та докладених зусиль. Зовнішній тип набору персоналу має також свої плюси, оскільки рекрутер може обирати кандидата з великої кількості кваліфікованих фахівців. Якщо рекрутер хоче знайти працівників у межах вашої компанії, то він/вона може використати наступні методи набору персоналу: просування по службі, переведення в інший відділ, пониження в посаді, знайти таланти серед існуючих або колишніх працівників чи претендентів. Якщо рекрутер обирає зовнішній тип набору персоналу, то він/вона може використовувати наступні інструменти: портали вакансій, рекламу, соціальні мережі, сайт з вакансіями компанії, ярмарки вакансій, агенції з працевлаштування, інших професіоналів та програми рекрутингу кампусів. 

Етап 4. Скринінг і короткий список 

На етапі скринінгу резюме потрібно бути дуже уважними. Якщо є декілька резюме, менеджер з персоналу повинен посортувати їх, беручи до уваги необхідні навички та кваліфікації кандидатів, досвід і технічну компетенцію. Після цього, рекрутер обирає найкращі резюме та складає список питань, які потрібно уточнити на інтерв’ю. 

Етап 5. Інтерв’ю

Рекрутер може проводити інтерв’ю за допомогою телефону (відео) або віч-на-віч, що дозволяє справити глибоке враження на потенційних працівників. Інтерв’ю може проводити будь-хто, топ-менеджер або будь-який інший працівник компанії. Перед проведенням інтерв’ю необхідно скласти додатковий список кандидатів. 

Етап 6. Оцінка інтерв’ю та пропозиція про роботу

Оцінка респондентів та створення пропозиції про роботу є завершальним етапом процесу набору та відбору персоналу. На цьому етапі менеджер з персоналу перевіряє рекомендації та дані потенційного працівника. Якщо все підходить, то саме час скласти пропозицію про роботу. Як тільки кандидат приймає пропозицію, відбувається важливий етап онбордингу, який допомагає новим працівникам пристосуватися до нового місця праці. 

Чому політика набору та відбору персоналу така важлива?

Набір та відбір персоналу – це те, що визначає довгостроковий успіх компанії. Якщо ви створите команду з талановитими та відданими працівниками, будьте певні, ваш бізнес процвітатиме. Чому набір персоналу такий важливий?

 • Пошук, скринінг та найм працівників несуть за собою великі витрати; таким чином, найм невірних кандидатів може призвести до непередбачених витрат для компанії. Від того, як проходить процес набору персоналу, залежить, які потенційні кандидати залучаються на посаду.
 • Великі компанії часто залучають рекрутингові агентства, адже вони мають кращий досвід у підборі персоналу.
 • Набір персоналу сприяє зростанню компанії, оскільки забезпечує доступ до великої кількості талантів.  

Відбір персоналу настільки ж важливий, як і набір персоналу, оскільки завдяки цьому процесу менеджери з персоналу обирають найкращих кандидатів з відповідними якостями та навичками. Відбір є також дуже важливим, оскільки він допомагає закрити вакансію, підібравши відповідного кандидата. 

Важливість політики набору та відбору персоналу

Політика найму – це те, що регулює ці HR-процеси. Політика набору та відбору персоналу – це регулятивний набір правил та принципів, які допомагають менеджерам з персоналу шукати та наймати найкращих колег по команді. Вона забезпечує належне проведення процесу набору та відбору персоналу. Де ще можна застосувати процес набору та відбору персоналу?

 1. Завдяки цьому процесу ви можете створити професійну та грамотну посадову інструкцію, а також мати чітке уявлення, кого шукає ваша компанія, що у свою чергу допоможе скласти посадову інструкцію, яка приверне увагу досвідчених фахівців певної галузі.
 1. Політика та процедури найму створюють довіру та роблять процес набору та відбору персоналу прозорим. Таким чином, всі кандидати знають про поточний статус своїх заявок. Крім того, кандидат має право подавати запит, коли йому або їй потрібна додаткова інформація про роботу чи компанію.
 1. Якщо ваша компанія має належну політику набору та відбору персоналу, можна бути певними, що посадова інструкція приверне увагу лише підходящих кандидатів. Таким чином, процес відбору буде плавним та всебічним. Як тільки у вас з’являється робоча документація, процес найму стає високо стандартизованим. Тому документація щодо відбору персоналу – це те, що зберігає всі документи щодо процесу підбору та відбору персоналу в одному місці.
 1. Політика і процедури найму гарантують, що всі менеджери з персоналу у вашій компанії використовують однакові орієнтири для оцінки «хороших» і «поганих» кандидатів. В цьому відношенні політика найму надає повний перелік критеріїв, які повинен мати хороший член команди. Використання однакових методів підбору персоналу гарантує прийняття найбільш точних рішень у процесі відбору кандидатів. Існує декілька методів найму, і який з них обрати, залежить від вакансії, яку потрібно закрити.
 1. Останньою вагомою причиною, чому варто мати таку політику є той факт, що вона виключає будь-які дискримінаційні дії щодо кандидата. Однак ця дискримінація іноді може бути ненавмисною. Наприклад, деякі посадові інструкції, в яких йдеться про те, що «нещодавно закінчив/-ла» або «молода та енергійна людина» можуть здатися дискримінаційними. Політика регулює ці прояви дискримінації таким чином, щоб жодна з посадових інструкцій не містила дискримінаційну лексику. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша компанія розвивалася і досягала успіху, ви повинні переконатися, що ваша політика набору та відбору персоналу базується на етичних принципах та повазі. До того ж, політика набору та відбору персоналу повинна гарантувати, що відбір проводиться відповідно до заслуг кандидатів. Крім того, політика повинна забезпечувати рівне ставлення та справедливість процедур щодо всіх кандидатів, незважаючи на їхню кваліфікацію. Загалом, формальна політика щодо просування по службі та інша внутрішня рекрутингова діяльність може посилити процесуальну справедливість. Це означає, що формальна політика та документація говорить про те, що всі менеджери з персоналу повинні використовувати уніфіковані стратегії набору та відбору та однаково ставитися до всіх кандидатів.

Структура політики набору та відбору персоналу

Перш ніж складати фактичну політику, HR-відділ повинен визначити, якою є філософія вашої компанії, вирішити, які стратегії набору та відбору ви будете використовувати, та визначити стандарти вашої компанії щодо процесу найму. На основі декількох прикладів політики найму можна окреслити основні елементи будь-якої політики набору та відбору персоналу:

 1. Окреслення політики. Спочатку окресліть ваш підхід до набору персоналу, вашу корпоративну культуру, які ідеї ви переслідуєте, ваші основні принципи відбору і те, як ви будете віддані цим принципам. У заяві про політику слід також описати, як саме менеджери з персоналу повинні задовольнити потреби набору персоналу.
 2. Область застосування. У цьому розділі має бути зазначено, що всі правила та рекомендації політики застосовуються до всіх, хто бере участь у процесі набору та відбору працівників; тобто менеджери з персоналу, рекрутери, топ-менеджмент та кандидати.
 3. Обов’язки. Цей розділ політики набору та відбору персоналу повинен містити інформацію про якості, які ви шукаєте у своїх кандидатах, а також визначати, хто відповідає за виконання завдань. Наприклад, менеджери з управління персоналом і команди з набору та відбору відповідальні за різні завдання у процесі набору та відбору персоналу.
 4. Визначення потреб у наборі персоналу. Щоб створити опис вакансії, менеджер з найму повинен отримати дозвіл на найм персоналу. Менеджер по роботі з персоналом аналізує вакансію та приймає рішення про найбільш затребувані навички та якості для вакансії.
 5. Посадова інструкція та характеристика кандидата. Будь-яка політика набору та відбору персоналу повинна містити вказівки щодо складання посадової інструкції. Наприклад, будь-яка посадова інструкція повинна складатися з посадових обов’язків, необхідних навичок, знань, досвіду та переваг.
 6. Реклама вакансії. Цей розділ присвячений внутрішнім та зовнішнім методам реклами. Деякі методи внутрішньої реклами можуть включати HR апдейти або інсайд трек. Що стосується методів зовнішньої реклами, то в політиці необхідно перерахувати, які з них можна застосувати, а які – ні. Одні з найпоширеніших зовнішніх методів включають розміщення реклами через кадрові агенції, у соціальних медіа, кар’єрних порталах, газетах тощо.
 7. Заявки та короткі списки. Тут ви повинні вказати, які саме процедури повинні проходити кандидати на посаду. У деяких випадках резюме більш ніж достатньо; проте інколи кандидати повинні також надіслати супровідні листи. Що стосується короткого списку, то у грамотній політиці набору та відбору персоналу слід зазначити, що всі заявки повинні розглядатися конфіденційно і відповідно до критерій.
 8. Інтерв’ю та процес відбору. Тут ви описуєте, як повинен проходити процес співбесіди та процес перед співбесідою. У деяких випадках кандидату достатньо пройти співбесіду, проте інколи йому/їй потрібно пройти оцінювання або виконати тестове завдання.
 9. Призначення нових працівників. Цей пункт стосується того, як рекрутер робить пропозицію бажаному кандидату.
 10. Рівні можливості для всіх працівників. При будь-якій правильній політиці набору та відбору персоналу вкрай важливо забезпечити, щоб до усіх працівників та кандидатів, незалежно від їх посади, було однакове ставлення.
 11. Захист/конфіденційність даних. У політиці дуже важливо зазначити, що всі особисті дані кандидатів мають бути захищені.
 12. Скарги. Надзвичайно важливо, щоб ваша політика набору та відбору персоналу містила вказівки щодо вирішення можливих скарг ваших кандидатів. Будь-яке дисциплінарне правопорушення слід розглядати обережно.
 13. Запити. Останнім, але не менш важливим елементом належної політики набору та відбору персоналу є інформація про запити. Дуже важливо, щоб кандидати та рекрутери могли нею скористатися у разі виникнення будь-яких запитань.

Підсумок

Набір та відбір персоналу – один із найважливіших елементів успіху будь-якої компанії. Дуже важливо знати етапи політики набору та відбору персоналу, основні стратегії набору та відбору персоналу, а також як вести всю документацію з підбору персоналу. Якщо менеджери з персоналу компанії знають, яка мета найму, вони докладуть усіх зусиль, щоб найняти лише найкращих професіоналів.

Політика набору та відбору персоналу – це те, що робить цей процес гладким та бездоганним. Більше того, політика описує процеси набору та відбору персоналу крок за кроком, що допомагає менеджерам з персоналу професійно наймати та відбирати персонал. Належна політика набору та відбору персоналу допоможе зрозуміти, що ваша компанія найбільше цінує у своїх нинішніх та потенційних працівниках.

Автор
BCare Agency Content Team

This website uses cookies to personalize content and adverts, to provide social media features and to analyze traffic.